Välj en prenumeration av Kattbox

Alla prenumerationer förnyas automatiskt – du kan avsluta när du vill. Innehåller produkter av hög kvalitet och värdet överstiger alltid din kostnad. Varje månad förnyas innehållet – blir en överraskning för både dig och din katt. Skillnad mellan Kattbox & Liten Box.